Kaliy sulfat o’g’itlari

Kaliy sulfat – langbein tuzini qayta ishlash natijasida hosil bo’lgan noorganik birikma. Bu 50% kaliy oksidi, 17% oltingugurt, 3% ...

Sanoatda xlorid kislota

Xlorid kislotasi noorganik modda, bir asosli kislota, eng kuchli kislotalardan biridir. Boshqa nomlar ham ishlatiladi: vodorod xlorid, xlorid ...