Geranium o’stirish

Ko’p gullash va o’sishi uchun geranium qanday boqish kerak Geranium (Pelargonium) eng mashhur va mashhur ko’p yillik yopiq ...

Metall

Metall – kaliy, kaltsiy, magniy, natriy, temir – o’simliklar tomonidan kationlar shaklida so’riladi: K +, Na +, Ca2 +, ...

Metall bo’lmagan

Metall bo’lmaganlar tuproqdan o’simlik ildiz tizimi tomonidan ionlar (anionlar va kationlar) shaklida so’riladi. Demak, azot ...